Ремонт на покриви 3

Ремонт на покриви 2
януари 6, 2022
Ремонт на покриви гр. София
януари 14, 2022

Ремонт на покриви 3

За формулирането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим демонтаж и монтаж, цена за труд, цени за материали, цени за логистика и транспорт.

Видове покриви

Работите свързани с покрива са твърде опасни, трудоемки и сложни, поради което е желателно използването на професионални майстори, бригади и фирми за ремонт на покриви.

Цена за видове покриви

Важен момент при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са вложените материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената битумна хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – греди, челни дъски и шипки;
  • Типа покритие – ондулин, пчелна пита, керемиди или цигли;
  • Общия метраж кафяви улуци, поцинковани, метални или пвц улуци;
  • Вид и размер на подпокривна обшивка за покрив;
  • Архитектурната сложност – плосък, едноскатен, двускатен или многоскатен покрив.

Ремонт на Покриви

Пропукани керемиди, подкожушена замазка, изгоряла хидроизолация или лошо подшити комини, са само част от причините, които могат да доведат до течащ покрив.

Видове покриви в България

По-видните градове на България са едновременно и водещи географски центрове, което предопределя и значимостта на дейностите свързани с Ремонт на покриви Плевен, Ремонт на покриви Пловдив, Ремонт на покриви Разград и Ремонт на покриви София.

Удачно е да споменем и съпътстващите услуги като: Полагане на Топлоизолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Улуци, както и използваните Строителни материали.